Polityka prywatności

Informacje o Administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej “pakon.pl” jest „PAKON Kwiatkowski i Spółka Spółka Jawna”, 47-400 Racibórz ul. Stalowa 4, KRS: 0000006755, NIP: 6390001854, REGON: 270543033, adres poczty elektronicznej: pakon@pakon.pl; numer telefonu kontaktowego: +48 32 415 21 37 – zwana dalej „Administratorem”.

Podstawa prawna przetwarzania danych to Art. 6. ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.

 • Dane osobowe będą przetwarzane na Państwa żądanie w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (pisemnej lub ustnej) oraz do jej wykonania (Artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO), jak również do udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania poprzez formularz kontaktowy, pocztę e-mail lub telefonicznie.
 • Państwa dane osobowe w zakresie: podanym w formularzu kontaktowym lub kreatorze zapytania o cenę będą udostępnione usługodawcy hostingu (strona www, poczta e-mail).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego roku, a po zawarciu umowy przez pięć pełnych lat po zakończeniu roku obrachunkowego. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
 • Jeśli zauważą Państwo, że przetwarzamy dane osobowe z uchybieniem prawa, prosimy, by zwrócić nam na to uwagę, podejmiemy działania, aby to poprawić. Jeżeli jednak uznają Państwo, że nasze działania wymagają poinformowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przysługuje Państwu takie prawo.
 • W celu podjęcia działań, prowadzących do zawarcia umowy, Administrator musi mieć możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu. Dane osobowe podają Państwo dobrowolnie, lecz bez ich podania nie będzie możliwości utrzymania kontaktu ani przygotowania się Administratora do realizacji Państwa zlecenia.

DANE TECHNICZNE

Strona internetowa “pakon.pl” wykorzystuje technologię przechowującą i uzyskującą dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu odwiedzającego podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia odwiedzającemu maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony “pakon.pl”, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań odwiedzającego. Podczas Państwa wizyty mogą być automatycznie zbierane dane w zakresie nazwy domeny strony internetowej, z której Państwo zostaliście odesłani do Naszej strony, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do strony “pakon.pl”.

PLIKI COOKIES

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w pamięci urządzenia przenośnego). Przechowuje się w nim informacje, których strona internetowa może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez odwiedzającego i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony “pakon.pl”, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację odwiedzającego. Informacje te mogą mieć niekiedy charakter Danych Osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej “pakon.pl” służą przede wszystkim dostosowaniu zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej “pakon.pl” nie są szkodliwe ani dla odwiedzającego ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez odwiedzającego, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Strona “pakon.pl” wykorzystuje dwie kategorie plików cookies: sesyjne (pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym odwiedzającego do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania) oraz stałe (pozostające na urządzeniu odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej).

W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

Odwiedzający może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony internetowej “pakon.pl”. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Umożliwiamy Państwu, w każdej chwili, bezpośredni kontakt z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w pierwszym akapicie „Polityki prywatności” lub w dziale Kontakt.

Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

UPRAWNIENIA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strona internetowa “pakon.pl” może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko strony internetowej “pakon.pl”.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki, może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

 • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki osób odwiedzających stronę;
 • rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści w ramach strony internetowej “pakon.pl” informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Państwa zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 1.01.2019 r.