Palety

Rodzaje palet

Obecnie na rynku występują palety o różnej konstrukcji, wykonane z różnych materiałów. Najczęściej stosowaną jest jednak paleta drewniana.

Każda paleta jest zaprojektowana w sposób pozwalający na jej łatwe podnoszenie przez wózek widłowy. Jesteśmy dostawcą wszystkich rodzajów palet drewnianych, o dowolnych rozmiarach i dowolnych konstrukcjach.

Palety zwykłe

produkowane głównie na potrzeby transportów krajowych, nie poddawane dodatkowym zabiegom termicznym wynikającym z norm IPPC. Mogą występować w dowolnym rozmiarze, o dowolnej konstrukcji, dzięki czemu możliwe są wysyłki niestandardowych rozmiarów produktów, głównie wielkogabarytowych

Palety IPPC (fitosanitarne, fito)

spełniające wymogi określone przez międzynarodowe konwencje ochrony roślin IPPC (ISPM-15). Tego typu normy muszą być spełnione przy transporcie towarów eksportowanych. Podobnie jak palety zwykłe mogą wystepować w dowolnych rozmiarach i być dowolnej konstrukcji. Poddawane są obróbce termicznej która „odrobacza” paletę (zabijane są agrfagi kwarantannowe żyjące w drewnie) i czyni ją gotową do wywozu poza Unię Europejską. Kiedyś znane jako palety fumigowane, poddawane procesowi fumigacji („odrobaczanie” za pomocą substancji chemicznych).

Znakowanie IPPC może być drukowane (obecnie stostowany standard) bądź wypalane na odpowiednich klockach palety.

Europalety

palety licencjonowane przez EPAL (European Pallet Association e.V.). Obecnie znakowane wyłącznie znakiem EPAL, w przeszłości także UIC/EUR (na tę chwilę są to odrębne licencje). Występują w kilku ustandaryzowanych rozmiarach, z których najpopularniejszym jest 1200×800 mm. Tego typu palety cechuje wysoka jakość wykonania, mogą być wykorzystywane jako palety zwrotne, wymienialne w obrębie licencji palet EPAL.